real estate menu left
real estate menu right

Консалтинг

Издаваштво

курсна листа

Банер

Цени на Горива

Цени на горивата од 04.11.2014

Д-Е 4 (еуродизел)

62,50 ден.

Еуросупер БС-95 73,00 ден.
Еуросупер БС-98 75,00 ден.

Најнови параметри за пресметка на плата во 2012 година

 

1. Висината на минимална плата за 2012 година согласно член 9 од Законот за минимална плата во РМ ("Службен весник на РМ" 11/2012) изнесува 8.050,00 денари.


 

2. Просечна бруто плата по работник за 2012 година во РМ според соопштението на Државниот завод за статистика бр.4.1.12.06 од 27.01.2012 година изнесува 30.591,00 денари.

3. Најниска основица за пресметување и плаќање на придонесите од плата за 2012 година која неможе да биде пониска од 50% од просечна бруто плата по работник во РМ, изнесува 15.295,50 денари.

4. Највисока основица за пресметување и плаќање на придонесите од плата за 2012 година е износот од 6 просечни бруто плати кој изнесува 183.546,00 денари.


 

Search

Банер
Банер
Банер
Банер