real estate menu left
real estate menu right

Консалтинг

Издаваштво

курсна листа

Банер

Цени на Горива

Цени на горивата од 26.08.2014

Д-Е 4 (еуродизел)

66,00 ден.

Еуросупер БС-95 77,50 ден.
Еуросупер БС-98 79,00 ден.

Еуроконсалт ПЛУС
Месечен Даночен Биланс - МДБ за ЈАНУАРИ 2014 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало (МДБ) за
месец ЈАНУАРИ 2014-та година изнесува
1,3%.


 
Право на надомест на плата за време на боледување (приватен сектор)

Согласно член 31 од Општ Колективен Договор за приватен сектор од областа на стопанството (Службен весник на РМ 189/13), работникот има право на надомест на плата - Боледување кое се исплатува од страна на работодавачот и тоа: за време на времена неспособност за работа до 15 дена, работникот има право на надомест на плата во висина од 70%; а над 15 дена почнувајќи од првиот ден на боледувањето за сите денови од 90% од основицата утврдена со закон, како и надомест на плата во висина од 90% од основицата во случај утврдени со закон кога боледувањето над 30 дена го плаќа работодавачот.


 
Изестување од УЈП

НАСОКИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД
Ги информираме даночните обврзници, доколку имаат технички проблеми при поднесувањето на
годишните извештаи
ПДД-ГИ,
ПДД-ГИ/ОЗП и ПДД-ГИ/ЗПпреку системот е-Даноци, законската обврска ќе може да ја исполнат со поднесување
на истите преку е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .
mk и со тоа да го запазат законскиот рок. При поднесување преку е-пошта,
кон меил пораката како прилози треба да с
е прикачат сумарниот и поединечните извештаи подготвени во TXT формат со
содржина дадена во соодветните
Упатства за електронска подготовка на годишните извештаи. Истовремено, прилог кон
меил пораката треба да
биде и скенирана прва страница од извештајот, каде што се наведени општитеподатоци на
даночниот обврзник. Даночните обврзници кои имаат исплати кон најмногу 10 физички лица, наместо во TXT формат,
сумарниот и поединечните извештаи може да ги достават скенирани, како прилог кон меил пораката.
НАПОМЕНА: За секој поединечен извештај на еден даночен обврзник, потребно е да се достават поединечни

меил пораки, а во €œSubject на меил пораката да се наведе ЕДБ на даночниот обврзник и видот на извештајот.

 
Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2014 година

Согласно Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници ("Службен весник на РМ" 1/2014) изнесува: 77,50 денари.


 
Изестување од УЈП

НАСОКИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД

Ги информираме даночните обврзници, доколку имаат технички проблеми при поднесувањето
на годишните извештаи ПДД-ГИ, ПДД-ГИ/ОЗП и ПДД-ГИ/ЗП преку системот е-Даноци,
законската обврска ќе може да ја исполнат со поднесување на истите преку е-пошта:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
и со тоа да го запазат законскиот рок. При поднесување преку
е-пошта, кон меил пораката како прилози треба да се прикачат сумарниот и
поединечните извештаи подготвени во TXT формат со содржина дадена во
соодветните Упатства за електронска подготовка на годишните извештаи.
Истовремено, прилог кон меил пораката треба да биде и скенирана прва
страница од извештајот, каде што се наведени општите податоци на
даночниот обврзник, потпис и печат.

НАПОМЕНА: За секој поединечен извештај на еден даночен обврзник, потребно
е да се достават поединчени меил пораки, а во €œSubject на меил пораката да се
наведе ЕДБ на даночниот обврзник и видот на извештајот.


 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Лист 5 од 19

Search

Банер
Банер
Банер
Банер