real estate menu left
real estate menu right

Консалтинг

Издаваштво

курсна листа

Банер

Цени на Горива

Цени на горивата од 23.09.2014

Д-Е 4 (еуродизел)

65,50 ден.

Еуросупер БС-95 77,00 ден.
Еуросупер БС-98 78,50 ден.

Еуроконсалт ПЛУС
Месечен Даночен Биланс - МДБ за ФЕВРУАРИ 2014 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало (МДБ) за
месец ФЕВРУАРИ 2014-та година изнесува
0,3%.


 
МИНИМАЛНА ПЛАТА ЗА 2014 ГОДИНА

Согласно измената на Законот за минимална плата во РМ објавена во Службен весник на РМ 30/2014 од 10.02.2014 година, минималната плата почнувајќи од 01.01.2014 година ќе изнесува:

- во нето износ: 8.800,00 денари
- во бруто износ: 13.140,00 денари.

Согласно оваа законска одредба, за исплатените плати во месец Јануари 2014 година, ќе се применува износот од 8.800,00 денари. Сите оние кои исплатиле нето износ за месец Јануари во висина од 8.050,00 денари, ќе мора да ја доплатат разликата до 8.800,00 денари.


 
Право на надомест на плата за време на боледување (приватен сектор)

Согласно член 31 од Општ Колективен Договор за приватен сектор од областа на стопанството (Службен весник на РМ 189/13), работникот има право на надомест на плата - Боледување кое се исплатува од страна на работодавачот и тоа: за време на времена неспособност за работа до 15 дена, работникот има право на надомест на плата во висина од 70%; а над 15 дена почнувајќи од првиот ден на боледувањето за сите денови од 90% од основицата утврдена со закон, како и надомест на плата во висина од 90% од основицата во случај утврдени со закон кога боледувањето над 30 дена го плаќа работодавачот.


 
Месечен Даночен Биланс - МДБ за ЈАНУАРИ 2014 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало (МДБ) за
месец ЈАНУАРИ 2014-та година изнесува
1,3%.


 
Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2014 година

Согласно Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници ("Службен весник на РМ" 1/2014) изнесува: 77,50 денари.


 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Лист 5 од 20

Search

Банер
Банер
Банер
Банер