real estate menu left
real estate menu right

Консалтинг

Издаваштво

курсна листа

Банер

Цени на Горива

Цени на горивата од 30.07.2014

Д-Е 4 (еуродизел)

67,00 ден.

Еуросупер БС-95 80,00 ден.
Еуросупер БС-98 81,50 ден.

Еуроконсалт ПЛУС
Податоци за плата за АВГУСТ 2014 година

 

Податоци за пресметка на плата за месец Август 2014-та година (ОТВОРИ.pdf).


 
Месечен Даночен Биланс - МДБ за ЈУЛИ 2014 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало (МДБ) за
месец ЈУЛИ 2014-та година е негативен и истиот изнесува
-0,6%.


 
Нови повластени стапки за ДДВ од 5%

Согласно измената на член 30 од Законот за ДДВ ("Службен весник на РМ" 112/14) од 03.08.2014 година, повластена даночна стапка од 5% се применува врз прометот и увозот на:

  • Добиточна храна, адитиви за добиточна храна и жив добиток;

  • Бебешки производи, и тоа: креветче, количка, транспортер, релаксатор, седиште за во возило, када, хранилка, цуцла, шише и пелени за бебиња и

  • Училиштен прибор, и тоа: училишна торба (ранец), тетратка, молив, пенкало, блок, работна тетратка, боички, линијар, шестар, пластелин, острило, гума и коректор.

 
Плаќање на придонеси за Договор на дело и авторски хонорари од 01.01.2015 година

 

Согласно последната измена на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување ("Службен весник на РМ" 113/2014), обврзници за плаќање на придонеси стануваат:

  • Лицата кои остваруваат приходи од извршување физичка и /или интелектуална работа, врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг договор со кој е утврден надоместок за извршената работа кој во нето износ е повисок од износот на минималната плата утврдена со закон. Ако остваруваат приходи од повеќе договори стануваат обврзници ако збирниот нето износ на приходите по тие договори го надмине износот на минимална плата утврдена со закон. Како обврзници не се сметаат корисниците на пензија согласно со прописите за пензиско и инвалидско осигурување.
  • Лицата се обврзници за придонес за:Задолжително ПИО и Задолжително здравствено осигурување.

  • Основица за придонесите е бруто надоместокот утврден со договорот за дело, авторски договор или друг договор при што највисока основица за придонесите е 6 просечни бруто плати.

 
Нов начин на пресметување на данок на добивка

 

Со донесување на новиот Закон за данок на добивка, кој ќе се применува од 01.01.2015 година, даночна основа за пресметување на данокот на добивка е добивката која се утврдува во даночниот биланс.

Основа за пресметување на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупни приходи и вкупни расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Овој закон ќе се применува од 01.01.2015 година, со утврдување на добивката за деловната 2014 година.


 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Лист 1 од 19

Search

Банер
Банер
Банер
Банер