real estate menu left
real estate menu right

Консалтинг

Издаваштво

курсна листа

Банер

Цени на Горива

Цени на горивата од 10.09.2014

Д-Е 4 (еуродизел)

66,50 ден.

Еуросупер БС-95 78,00 ден.
Еуросупер БС-98 79,50 ден.

Еуроконсалт ПЛУС
Еуро Консалт Плус организира Советување во

 

НИЦА - АЗУРЕН БРЕГ

(со авионски превоз)

 

ХОТЕЛ €œ,,ELLINGTON,,€ ****

во период од 23 до 27 октомври 2014 година.

Рок за пријавување до 10.10.2014 година


 
Месечен Даночен Биланс - МДБ Август 2014 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало (МДБ) за
месец АВГУСТ 2014-та година е негативен и истиот изнесува
-0,6%.


 
Месечен Даночен Биланс - МДБ за ЈУЛИ 2014 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало (МДБ) за
месец ЈУЛИ 2014-та година е негативен и истиот изнесува
-0,6%.


 
Податоци за плата за АВГУСТ 2014 година

 

Податоци за пресметка на плата за месец Август 2014-та година (ОТВОРИ.pdf).


 
Плаќање на придонеси за Договор на дело и авторски хонорари од 01.01.2015 година

 

Согласно последната измена на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување ("Службен весник на РМ" 113/2014), обврзници за плаќање на придонеси стануваат:

  • Лицата кои остваруваат приходи од извршување физичка и /или интелектуална работа, врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг договор со кој е утврден надоместок за извршената работа кој во нето износ е повисок од износот на минималната плата утврдена со закон. Ако остваруваат приходи од повеќе договори стануваат обврзници ако збирниот нето износ на приходите по тие договори го надмине износот на минимална плата утврдена со закон. Како обврзници не се сметаат корисниците на пензија согласно со прописите за пензиско и инвалидско осигурување.
  • Лицата се обврзници за придонес за:Задолжително ПИО и Задолжително здравствено осигурување.

  • Основица за придонесите е бруто надоместокот утврден со договорот за дело, авторски договор или друг договор при што највисока основица за придонесите е 6 просечни бруто плати.

 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Лист 1 од 19

Search

Банер
Банер
Банер
Банер