real estate menu left
real estate menu right

Консалтинг

Издаваштво

курсна листа

Банер

Цени на Горива

Цени на горивата од 30.07.2014

Д-Е 4 (еуродизел)

67,00 ден.

Еуросупер БС-95 80,00 ден.
Еуросупер БС-98 81,50 ден.

Еуроконсалт ПЛУС
Нови повластени стапки за ДДВ од 5%

Согласно измената на член 30 од Законот за ДДВ ("Службен весник на РМ" 112/14) од 03.08.2014 година, повластена даночна стапка од 5% се применува врз прометот и увозот на:

  • Добиточна храна, адитиви за добиточна храна и жив добиток;

  • Бебешки производи, и тоа: креветче, количка, транспортер, релаксатор, седиште за во возило, када, хранилка, цуцла, шише и пелени за бебиња и

  • Училиштен прибор, и тоа: училишна торба (ранец), тетратка, молив, пенкало, блок, работна тетратка, боички, линијар, шестар, пластелин, острило, гума и коректор.

 
Нов начин на пресметување на данок на добивка

 

Со донесување на новиот Закон за данок на добивка, кој ќе се применува од 01.01.2015 година, даночна основа за пресметување на данокот на добивка е добивката која се утврдува во даночниот биланс.

Основа за пресметување на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупни приходи и вкупни расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Овој закон ќе се применува од 01.01.2015 година, со утврдување на добивката за деловната 2014 година.


 
Од 01 јануари 2015 година, нови износи за дневници за службен пат во странство

 

Согласно измената на Уредбата за издатоците за службен пат и селидба во странство, што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци (Службен весник на РМ 90/14) од 01.01.2015 година износот на дневницата за службен пат во странство ќе се исплатува и тоа:

- 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога сместувањето не паѓа на товар на органот на управата.
- 20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместувањето и исхраната не паѓаат на товар на органот на управата.
- 5% од утврдената дневница, ако издатоците за стручно оспособување и усовршување не паѓаат на товар на органот на државната управа, а престојот е над 30 дена. Под стручно усовршување се подразбира посета на семинари, курсеви, симпозиуми и други видови средби организирани во странство на мултилатерална и билатерална основа.


 
Податоци за плата за ЈУЛИ 2014 година

 

Податоци за пресметка на плата за месец Јули 2014-та година (ОТВОРИ.pdf).


 
Нова референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата од 01.07 до 31.12.2014 година

 

НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата за период од 01.07 до 31.12.2014 година која изнесува: 3,25%
Согласно оваа објава:ÂÂ

Повеќе...
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Лист 1 од 18

Search

Банер
Банер
Банер
Банер